Varför det är en smart affär att outsourca 


Välkommen till nytt spännande webinar

Den här gången fokuserar vi på hur du ser till att få betalt och hur du kan frigöra mer tid för att fokusera på din affär och få den att växa – istället för att själv hantera kunder som betalar eller som av någon anledning inte betalar.

Tid - och brist på tid - är ett återkommande tema för många företagare och då gäller det att hitta sätt att frigöra tid och våga ta hjälp av andra med det som de kan göra lika bra eller till och med bättre än vad du kan själv. Medan du istället fokuserar på din affär!

I detta webinar går vi på djupet kring hur du som företagare kan få betalt direkt och hur det kan påverka såväl ditt cash-flow som din tid (och även dina kostnader när du inte behöver utföra jobbet själv) på ett mycket positivt sätt.

Vi går även igenom en lång rad termer som till exempel fakturaköp, factoring, inkasso, fordringsköp,  borgenär och gäldenär.

I detta webinar får Christer Pettersson sällskap av ytterligare två medarbetare på Arvato med lång erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera sina betalningar och sitt kassaflöde: Kristian Lindqvist, avdelningschef för Arvatos kunder och Peter Birk, affärschef för Arvatos inkassotjänster.

Tillsammans kommer de att prata om vilka sätt det finns att ta betalt i efterskott, men som företagare få betalt direkt och vad man bör tänka på när du värderar att lägga ut hanteringen av dina betalningar.

Missa inte detta unika tillfälle att få koll på en massa olika termer inom betalningar och att få en bra överblick av vad du bör tänka på som företagare kring betalningar:
- Vad är fakturaköp och hur kan det lyfta din affär?
- Vad är inkasso och vad är köp av förfallna fordringar?
- Vad är en borgenär och en gäldenär?
- Vad behöver jag som företagare tänka på om jag ska välja en partner för betalningar, en partner som tar ansvar för hela kedjan?
- Möjlighet att skicka in frågor finns såväl innan som under detta webinarDetta är helt enkelt ett webinar du inte vill missa, så anmäl dig redan idag!

Ps Webinaret är självklart kostnadsfritt.


 

Våra experter


Kristian Lindqvist

Avdelningschef KAM, Arvato

Peter Birk

Affärschef Inkasso, Arvato

Christer Pettersson

Marknadschef